Textile Upcycling to forma przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.

Liderem trendu jest VIVE Group dla której istotnym elementem długofalowej strategii jest dążenie do dalszego rozwoju potencjału biznesowego przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz adaptacji do zmieniającego się otoczenia, które staje się coraz bardziej wrażliwe na środowiskowy i społeczny wpływ największych graczy biznesowych.

  • Oszczędność wody
  • Ochrona środowiska
  • Mniejsze zużycie energii
  • Adaptacja wspiera programy środowiskowe WWF Polska

    Zdjęcia z pokazu Tranplatnacia

    Projekt TRANSPLANTACJA jest przedsięwzięciem, na które nie odważyła się dotychczas żadna marka modowa w Polsce. W ramach projektu odbyły się liczne pokazy, spotkania oraz wernisaż i wystawa kolekcji w Operze i Filharmonii Podlaskiej

    Dowiedz się więcej

O VIVE Group

VIVE Group stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton. Dziewięć powiązanych ze sobą spółek, nieustannie rozwijających działalność w kolejnych obszarach, takich jak transport i logistyka, optymalizacja kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, czy innowacyjne metody recyklingu.

Pisali o nas